• Chongqing to Yichang President No.8 Cruise 1-2
  • Chongqing to Yichang President No.8 Cruise 2-14
  • Chongqing to Yichang President No.8 Cruise 3-1
  • Chongqing to Yichang President No.8 Cruise 4-3
  • Chongqing to Yichang President No.8 Cruise 5-13
  • Chongqing to Yichang President No.8 Cruise 6-10
  • Chongqing to Yichang President No.8 Cruise 7-8
  • Chongqing to Yichang President No.8 Cruise 8-5